Політика конфіденційності

Дані положення Політики конфіденційності та персональних даних відповідають вимогам Закону України «Про захист персональних даних» та іншим нормам українського законодавства, і регламентують правові відносини між Користувачем та Адміністрацєю інтернет-магазину Rommelsbacher.ua, пов'язані з отриманням, обробкою і зберіганням персональних даних.

1.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1  Адміністрація інтернет-магазину ROMMELSBACHER УКРАЇНА (далі Адміністрація) – співробітники управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину, які займаються обробкою персональних даних наданих Користувачем, визначають цілі та склад цієї обробки.
1.2  Персональні дані – будь-яка інформація, та всі її частини, що відноситься прямо або опосередковано до певної визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.3  Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. До таких дій відносять збір, запис, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, передачу, блокування, видалення та знищення персональних даних.
1.4  Конфіденційність персональних даних - обов'язкова вимога до дотримання Адміністратоцією інтернет-магазину, а також іншими особами, що отримали доступ до персональних даних Користувача заборони розповсюдження таких даних без попередньої згоди Користувача.
1.5  Користувач - особа, яка має доступ до Сайту (інтернет-магазин https://rommelsbacher.ua) через мережу Інтернет, та використовує всі ресурси і можливості інтернет-магазину.
1.6  Cookies - невеликий об’єм інформації (даних), що відправляє та зберігає на комп’ютері Користувача мережевий сервер. Веб-клієнт або веб-браузер пересилає дану інформацію веб-серверу через HTTP-запит щоразу при спробі відкрити сторінку сайту.
1.7  IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за принципами IP-протоколу.

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1  Користувач, який використовує послуги сайту ROMMELSBACHER УКРАЇНА - інтернет-магазин
https://rommelsbacher.ua" висловлює свою повну згоду з положеннями Політикою конфіденційності, та з умовами обробки персональної інформації. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з Політикою конфіденційності на Сайті перед початком користування Сайтом. 
2.2  При не згоді Користувача з умовами або окремою умовою, що викладені у Політиці конфіденційності, він повинен припинити використовувати послуги інтернет-магазину.
2.3  Положення Політики конфіденційності застосовуються виключно до сайту ROMMELSBACHER УКРАЇНА - інтернет-магазин https://rommelsbacher.ua". 
2.4  Адміністрація не проводить перевірку на достовірність персональних даних, що надає Користувач.
2.5  Адміністрація має виключне право вносити будь-які зміни в Політику конфіденційності.

3.  ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1  Положення Політики конфіденційності визначають зобов’язання Адміністрації інтернет-магазину, що стосуються нерозголошення та конфіденційності особистих даних Користувача яку він надав. Персональні дані Адміністрація може запросити у Користувача при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення товару.
3.2  Користувач при використанні сайту або купуючи товар, який запропоновано для замовлення на сайті, а також відповідаючи на питання в анкеті при реєстрації і/або оформленні покупки, підтверджує, що дає згоду Адміністрації Інтернет-магазину Rommelsbacher.ua і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також Користувач підтверджує що є повнолітньою особою. Користувач надає свою згоду Адміністрації на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних клієнтів, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення прямої взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв'язку, включно надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.
3.2  Персональні дані вноситься Користувачем до реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину, та може використовуватись, оброблятись відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.
Перелік персональних даних, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, але не обмежуються наступною інформацією, вносяться до такої форми:
3.2.1  Прізвище, Ім’я, по Батькові Користувача;
3.2.2  Контактний телефон Користувача;
3.2.3  E-mail - електронна адреса Користувача;
3.2.4  Адреса доставки Товару;
3.2.5  Місце проживання Користувача.
3.3  Адміністрація проводить всі можливі заходи з метою збереження наступної конфіденційної інформації Користувача:
- IP-адреса
- Cookies
- Відомості про браузер
- Час доступу до сайту 
3.3.1  Відмова від функції збереження cookies може привести до обмеження доступу до окремих розділів інтернет-магазину, наприклад тих, що потребують авторизації.
3.3.2  Інтернет-магазин збирає статистику по IP-адресам користувачів та відвідувачів. Зібрані дані можуть знадобитись представникам Адміністрації для виявлення та усунення можливих технічних помилок, а також для контролю за дотриманням законності фінансових платежів, які проводяться за допомогою ресурсів інтернет-магазину.
3.4  Будь-які дані, що не були окремо обумовлені раніше (історія покупок, відомості про операційну систему користувача тощо), повинні бути надійно захищені та не підлягають розповсюдженню, за виключенням умов, що вказані в пунктах 5.2, 5.3, 5.4 положень цієї Політики Конфіденційності.


4.  МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональну інформацію надану Користувачем інтернет-магазину ROMMELSBACHER УКРАЇНА представники Адміністрації можуть використовувати задля:
4.1.1  ідентифікації Користувача, який реєструвався на веб-сайті інтернет-магазину для оформлення замовлення;
4.1.2  забезпечення доступу Користувача до ресурсів цього інтернет-магазину;
4.1.3  надання Користувачу якісної клієнтської та технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту;
4.1.4  встановлення та підтримання зворотного зв’язку з Користувачем, в тому числі відправка інформаційних повідомлень, запитів про використання Сервісів, запитів про надання послуг, а також обробки інших запитів і заявок Користувача;
4.1.5  визначення місцезнаходження Користувача з метою поліпшення безпеки під час використання ресурсів та можливостей інтернет-магазину, для запобігання та захисту від випадків шахрайства;
4.1.6  підтвердження повноти та достовірності даних, що надав Користувач;
4.1.7  створення облікового запису (акаунту), необхідного для оформлення замовлень та здійснення наступних покупок, за умови згоди на це з боку Користувача;
4.1.8  надання Користувачу інформації про стан оформленого ним замовлення;
4.1.9  обробки та прийому платежів, підтвердження податкових пільг, податків, а також для оскарження платежів (якщо потрібно), для визначення прав на оформлення кредиту;
4.1.10  надання Користувачу інформації про оновлення товарів, про спеціальні пропозиції та ціни, а також для розсилки новин та інших матеріалів від імені інтернет-магазину Rommelsbacher.ua;
4.1.11  проведення рекламних акцій, надання інформації про товари, відповідей на запити Користувача;
4.1.12  поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг.

5.  КАТЕГОРІІ ЗІБРАНИХ ДАНИХ
5.1  Збір Персональних даних який здійснюється сайтом (самостійно або з допомогою третіх осіб), включають наступні категоріі даних: Файли «cookie» та Дані про використання мережевих ресурсів.
5.2  Користувач може самостійно надавати Персональні дані або їх збір здійснюється автоматично при використанні сайу.
5.3  Сайт збирає інформацію з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача.

5.4  Якщо не вказано інше, сайт https://rommelsbacher.ua використовує файли «cookie» (або інші засоби відстеження) для ідентифікації користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, Користувачеві.
5.5  Файли-Cookie використовуються для оцінки ефективності веб-сайту: для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті, виявлення найбільш цікавих і відвідуваних сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації.
5.3  Користувач несе відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які отримуються, публікуються або надаються іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджує, що має згоду третьої особи на надання таких даних.

6.  СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1  Обробка персональних даних, наданих Користувачем, проводиться без обмеження термінів будь-якими законними способами, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
6.2  Користувач погоджується на те, що Адміністрація інтернет-магазину має право передавати персональні дані третім особам, зокрема це стосується: кур’єрських служб, організацій поштового зв’язку та ін. Ці дані можуть передаватись третім особам виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого в інтернет-магазині (сайт 
https://rommelsbacher.ua), включаючи доставку Товару.
6.3  Персональна інформація Користувача може буди надана представникам державної влади на підставах діючого законодавства.
6.4. У випадку втрати чи розголошення персональної інформації Користувача, Адміністрація інтернет-магазину зобов’язується проінформувати про це Користувача.
6.5  Адміністрація інтернет-магазину зобов’язується застосувати всі можливі заходи задля забезпечення захисту персональних даних Користувача від протизаконного або випадкового доступу, пошкодження, знищення, блокування та інших протиправних дій з боку третіх осіб.
6.6  Адміністрація інтернет-магазину застосовує всі можливі заходи з метою запобігання збитків та інших негативних наслідків, що можуть бути спричинені втратою чи розголошенням персональної інформації Користувача.


7.  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
7.1  Користувач зобов’язується:
7.1.1  Надавати достовірну інформацію про свої персональні дані, які можуть знадобитися для надання послуг інтернет-магазину.
7.1.2  Доповнювати і оновлювати персональні відомості при їх зміні.
7.2  Адміністрація зобов’язується:
7.2.1  Використовувати інформацію, яка була надана Користувачем, виключно в цілях, обумовлених п.4 положень даної Політики конфіденційності.
7.2.2  Забезпечити надійне зберігання конфіденційної персональної інформації наданої Користувачем, запобігти її розголосу без дозволу Користувача у письмовій формі. Окрім випадків, передбачених пунктами 5.2, 5.3, 5.4 цієї Політики конфіденційності.
7.2.3  Блокувати персональні дані Користувача при зверненні від нього особисто або його представника, в тому числі органу з контролю за захистом персональних даних.

8.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1  Адміністрація інтернет-магазину несе повну відповідальність у відшкодування збитків спричинених Користувачу в зв’язку незаконним використанням його персональної інформації.
8.2  При втраті чи розголошення конфіденційних даних Користувача, Адміністрація не несе відповідальності, якщо ці дані:
8.2.1  Стали доступні публічно раніше;
8.2.2  Отримані від третіх осіб до отримання представниками Адміністрації;
8.2.3  Було розголошено з дозволу Користувача або його законного представника.


9.  ПОРЯДОК ВІРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1  При виникненні претензії у будь якої із сторін відносно розголошення конфіденційних даних, одна із сторін зобов’язуються направити претензії у письмовому виді та надати письмову пропозицію про врегулювання спору.
9.2  Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних діб з моменту отримання має письмово повідомити заявника про результат розгляду претензії.
9.3  Якщо сторони не досягнули згоди і спір не було вирішено, то заявник має право звертатися до суду у встановленому законом порядку.
9.4  До положень Політики конфіденційності застосовуються норми діючого законодавства.


10.  ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1  Адміністрація інтернет магазину має право в односторонньому порядку вносити зміни в положення даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.
10.2  Нова Політика конфіденційності вступає в дію з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину (якщо інше не вказано в новій редакції Політики конфіденційності).

10.3  У разі незгоди Користувача з будь-якими змінами, внесеними до Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.
10.4  Діючі положення Політики конфіденційності розміщені на веб-сайті інтернет-магазину 
ROMMELSBACHER УКРАЇНА - 
Політика конфіденційності.


 
Зворотній
звязок

Зв'яжіться з нами

Для зворотнього зв'язку будь-ласка заповніть цю форму

Товар успішно доданий до кошика:
Код товару:
UA ₴
Перейти в кошик